Bæredygtig forretningsudvikling

Styrk forretningen gennem grøn og bæredygtig forretningsudvikling og organisationsudvikling

Hvordan kan I udvikle jeres forretning og organisation i en mere grøn og bæredygtig retning? Hvordan kan I skabe forretningsmuligheder med afsæt i FN’s verdensmål (SDG’erne), ESG-krav, grøn omstilling, cirkulær økonomi og regenerative tiltag? Hvad er udfordringerne, forretningsmulighederne og samarbejdsmulighederne? Og hvordan kan I bruge den grønne og bæredygtige omstilling til at skabe et stærkere brand overfor jeres kunder, medarbejdere og omverdenen?

 

Mange fremtrædende virksomheder er allerede godt i gang med at indarbejde bæredygtighed som et parameter i deres arbejdsgange, mindset og kultur. De udvikler nye forretningsmodeller, produkter og ydelser og mere bæredygtige organisationer og adfærd.

 

Der er god forretning i at foretage en rettidig grøn og bæredygtig omstilling – både for at bevare og styrke konkurrenceevnen og for at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Medarbejdere forventer i stigende grad en arbejdsplads med mening og værdi. Og kunderne har stadig større forventninger til ansvarlige produkter, serviceudbydere og underleverandører.

 

Vi hjælper jer med at tænke bæredygtighed ind i forretningen og organisationen, så i kommer godt i gang med og igennem grøn og bæredygtig omstilling af forretningen og organisationen. Vi gør arbejdet konkret i forhold til netop jeres virksomhed eller organisation og ser på jeres impact, muligheder og udfordringer. 

 

Vi tager afsæt i, hvor I allerede er i jeres arbejde med grøn og bæredygtig omstilling. Måske er I allerede i gang med at arbejde med social og miljømæssig ansvarlighed og vil gerne et skridt videre. Måske tænker I allerede i mere bæredygtige forretningsmodeller og løsninger. Eller måske er det nyt for jer at tænke og arbejde i disse baner.  Lige meget, hvor I er på jeres rejse mod en mere grøn og bæredygtig forretning og organisation, er vi her for at hjælpe jer godt videre.

 

Afhængig af, hvor I er i processen, hjælper vi jer med:

Afklaring, strategi, handling og forandring i jeres grønne og bæredygtige omstilling:

 • at facilitere og hjælpe med en gennemgang af jeres forretning og aktiviteter, så I får overblik over jeres positive og negative aftryk, og hvor I med fordel kan lægge jeres fokus.
 • at få øje på, hvor I kan gøre den største forskel. Hvordan kan I arbejde med at minimere jeres negative aftryk og styrke jeres positive aftryk? Og hvordan kan I udfolde de potentialer, der ligger i den grønne og bæredygtige omstilling, arbejdet med ESG og i verdensmålene?
 • at forstå FN’s verdensmål, og hvad de betyder for jeres forretning og/eller opgaveløsning
 • at se hvilke mål der spiller sammen med jeres mission, vision og praksis, og hvordan I helt konkret kan arbejde med dem.
 • at få forståelse for og overblik over, hvordan i kan arbejde med cirkulær økonomi og reducere jeres ressourceforbrug, affald og CO2 aftryk. Samt at se på hvilke målemetoder, certificeringer mm, der evt. er værdifulde for jer.
 • at identificere og ideudvikle, hvilke forretningsmuligheder der er for jer nu og på sigt ift. grøn og bæredygtig omstilling.
 • at udvikle en strategi for jeres arbejde med at indarbejde de udvalgte aspekter i forretningen.
 • at mobilisere den viden, I har i organisationen og blandt jeres interessenter, så I får skabt de bedste løsninger.
 • at planlægge og gennemføre involverende og samskabende strategi-, forandrings- og innovationsprocesser for at skabe nye muligheder og udvikle forretningen og organisationen.
 • at arbejde med mindset, kultur og adfærdsændringer, der understøtter jeres grønne og bæredygtige omstilling.

Kompetenceudvikling og inspiration:

 • at kompetenceudvikle bestyrelse, direktion, ledere, medarbejdere, kunder og leverandører ift. grøn, cirkulær og bæredygtig udvikling. Det kan ske gennem foredrag, undervisningsforløb, seminarer, webinarer, netværk og coaching.

Kommunikation om jeres indsats:

 • at indarbejde jeres arbejde med bæredygtighed, verdensmål, ESG-krav, grøn omstilling og cirkulær økonomi i virksomhedens kernefortælling og identitet.
 • at bruge det i jeres kommunikation uden greenwashing til at styrke jeres brand i forhold til jeres kunder / brugere og andre interessenter.

 

Kontakt ejer, Annette Kjølby, på +45 29417093 eller via KONTAKTFORMULAREN under kontakt. Så finder vi den løsning, der passer til netop dine udfordringer, muligheder og ambitioner.

 

Vi inddrager andre specialister efter behov, for at sætte det bedste hold til opgaven, så vi finder den mest frugtbare løsning for netop jeres virksomhed eller organisation.

 

Din kontaktperson er ejer af Kjølby Consulting & Coaching, Annette Kjølby. Annette har en omfattende praktisk og teoretisk viden. Og udover at fungere som konsulent, facilitator og coach underviser hun på officielle, akkrediterede lederuddannelser mm i bæredygtighed, strategi, ledelse, kommunikation, coaching, konflikthåndtering mm. Hun driver og faciliterer desuden netværk for bæredygtig forretningsudvikling.

 

Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed eller bæredygtig udvikling dækker over

 

udvikling, der imødekommer nutidens behov uden at kompromittere kommende generationers evne til at imødekomme deres egne behov

(Brundtlandrapporten 1987, kap.2)

 

Bæredygtighed vedrører således de klima- og miljømæssige aspekter, men også de livs- og handlemuligheder vi giver mennesker nu og i fremtiden. Det kommer tydeligt frem i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Hvad er FN’s Verdensmål?

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er også kendt under deres engelske betegnelse SDG’erne. SDG står for Sustainable Development Goals.

 

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

(kilde: https://www.verdensmaal.org/materialer)

 

Verdensmålene giver et pejlemærke og mål for, hvor vi som verdenssamfund ønsker, at verden bevæger sig hen inden 2030. Det resulterer i disse og kommende år både i en række krav til og en række muligheder for virksomheder og organisationer. Og det kræver, at virksomheder og organisationer udvikler nye mindset og gør ting på nye måder.

 

”The SDGs are a great gift to business! […] The SDG’s most likely represent the best long term strategic market outlook ever put in front of business […]  However, to achieve the SDGs it will require that most companies do things differently, and in many cases, do different things

(Claus Stig Pedersen, Novozymes, I www.sciencedirect.com, Procedia CIRP 69 ( 2018 ), s. 21 – 24)

 

Der er 17 verdensmål, som er understøttet af 169 delmål og 230 indikatorer. Det er nok til at tage pusten fra de fleste!

 

Derfor hjælper vi jer med at få et overskueligt overblik over, hvilke verdensmål, delmål og indikatorer, der er vigtige i forhold til jeres virke.

 • I får overblik over, hvor I har positiv og negativ indflydelse på verden.
 • I arbejder med, hvor I kan reducere jeres negative aftryk, og hvor I kan styrke jeres positive aftryk eller skabe forretningsmuligheder med afsæt i verdensmålene.
 • I får konkretiseret, hvordan I skal arbejde med det i praksis.

 

Vil I udvikle forretningen eller organisationen i en mere grøn og bæredygtig retning? Så kontakt os ved brug af KONTAKTFORMULAREN eller på telefon 29417093. Så tager vi en indledende samtale om, hvordan vi kan hjælpe jer med at komme i gang eller komme videre med jeres grønne og bæredygtige omstilling.

 

Du kan læse videre om verdensmålene og delmålene her på FN’S BESKRIVELSE AF VERDENSMÅLENE.

 

Kontakt ejer, Annette Kjølby, på +45 29417093 eller via KONTAKTFORMULAREN under kontakt. Så finder vi den løsning, der passer til netop dine udfordringer, muligheder og ambitioner.