Bæredygtig forretningsudvikling

Hvordan kan I styrke forretningen gennem bæredygtig forretningsudvikling og organisationsudvikling?

Hvordan kan I udvikle jeres forretning og organisation i en mere bæredygtig retning? Hvordan kan I skabe forretningsmuligheder med afsæt i FN’s verdensmål (SDG’erne), bæredygtighed og cirkulær økonomi? Hvad er udfordringerne, forretningsmulighederne og samarbejdsmulighederne? Og hvordan kan I bruge den bæredygtige omstilling til at skabe et stærkere brand overfor jeres kunder, medarbejdere og omverdenen?

 

Private virksomheder og offentlige organisationer må tage ansvar og gå forrest i udviklingen af mere bæredygtige forretningsmodeller, produkter og ydelser og mere bæredygtige organisationer. Mange fremtrædende virksomheder er allerede godt i gang med at indarbejde dette i deres produkter, arbejdsgange, mindset og kultur.

 

Der er god forretning i at foretage en rettidig bæredygtig omstilling – både for at bevare og styrke konkurrenceevnen og for at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Ikke mindst de yngre generationer forventer en arbejdsplads med mening og værdi. Og kunderne har stadig større forventninger til ansvarlige serviceudbydere og underleverandører.

 

Vi hjælper jer med at tænke bæredygtighed ind i forretningen og organisationen. Vi gør arbejdet konkret i forhold til netop jeres virksomhed eller organisation og ser på jeres impact, muligheder og udfordringer, og om I kan søge økonomisk støtte til omstillingen. Vi tager afsæt i, hvor I allerede er i jeres arbejde med den bæredygtige omstilling. Måske er I allerede i gang med at arbejde med social og miljømæssig ansvarlighed (CSR) og vil gerne et skridt videre. Eller måske er det nyt for jer at tænke og arbejde i disse baner.  Lige meget, hvor I er på jeres rejse mod en mere bæredygtig forretning og organisation, er vi her for at hjælpe jer videre.

 

Afhængig af jeres behov hjælper vi jer med:

  • at afdække, hvad verdensmålene betyder for jeres forretning og/eller opgaveløsning, hvilke mål der spiller sammen med jeres mission, vision og praksis, og hvordan I helt konkret kan arbejde med dem: hvor har I negativ og positiv indvirkning? Hvor kan I gøre den største forskel? Hvordan kan I arbejde med at minimere jeres negative aftryk og udfolde de potentialer, der ligger i den bæredygtige omstilling og i verdensmålene? Hvilke verdensmål er relevante for jeres virksomhed? Hvad er de lavt- og højthængende frugter?
  • at identificere og ideudvikle, hvilke forretningsmuligheder der er for jer nu og på sigt
  • at udvikle en strategi for jeres arbejde med at indarbejde dette i forretningen
  • at arbejde med mindset, kultur og adfærdsændringer, der understøtter jeres bæredygtige omstilling
  • at konkretisere, hvordan I kan indarbejde jeres arbejde med bæredygtighed og verdensmålene som en del af virksomhedens kernefortælling og identitet
  • at bruge det til at styrke jeres brand og nå jeres kunder / brugere og andre interessenter

 

Vi inddrager andre specialister efter behov, så vi finder den mest frugtbare løsning for netop jeres virksomhed eller organisation.

 

Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed eller bæredygtig udvikling dækker over

 

udvikling, der imødekommer nutidens behov uden at kompromittere kommende generationers evne til at imødekomme deres egne behov

(Brundtlandrapporten 1987, kap.2)

 

Bæredygtighed vedrører således de klima- og miljømæssige aspekter, men også de livs- og handlemuligheder vi giver mennesker nu og i fremtiden. Det kommer tydeligt frem i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Hvad er FN’s Verdensmål?

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er også kendt under deres engelske betegnelse SDG’erne. SDG står for Sustainable Development Goals.

 

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

(kilde: https://www.verdensmaal.org/materialer)

 

Verdensmålene giver et pejlemærke og mål for, hvor vi som verdenssamfund ønsker, at verden bevæger sig hen inden 2030. Det resulterer i disse og kommende år både i en række krav til og en række muligheder for virksomheder og organisationer. Og det kræver, at virksomheder og organisationer udvikler nye mindset og gør ting på nye måder.

 

”The SDGs are a great gift to business! […] The SDG’s most likely represent the best long term strategic market outlook ever put in front of business […]  However, to achieve the SDGs it will require that most companies do things differently, and in many cases, do different things

(Claus Stig Pedersen, Novozymes, I www.sciencedirect.com, Procedia CIRP 69 ( 2018 ), s. 21 – 24)

 

Der er 17 verdensmål, som er understøttet af 169 delmål og 230 indikatorer. Det er nok til at tage pusten fra de fleste!

 

Derfor hjælper vi jer med at få et overskueligt overblik over, hvilke verdensmål, delmål og indikatorer, der er vigtige i forhold til jeres virke.

  • I får overblik over, hvor I har positiv og negativ indflydelse på verden.
  • I arbejder med, hvor I kan reducere jeres negative aftryk, og hvor I kan styrke jeres positive aftryk eller skabe forretningsmuligheder med afsæt i verdensmålene.
  • I får konkretiseret, hvordan I skal arbejde med det i praksis.

 

Vil I udvikle forretningen eller organisationen i en mere bæredygtig retning? Så kontakt os ved brug af KONTAKTFORMULAREN eller på telefon 29417093. Så tager vi en indledende samtale om, hvordan vi kan hjælpe jer med at komme i gang eller komme videre med jeres bæredygtige omstilling.

 

Du kan læse videre om verdensmålene og delmålene her på FN’S BESKRIVELSE AF VERDENSMÅLENE.