Forandring og strategi

Hvordan får I realiseret jeres strategi og skabt gode, motiverende forandringsprocesser?

Har du brug for en strategi- og/eller forandringspartner, coach, facilitator eller foredragsholder for at udvikle eller realisere din strategi og gennemføre forandringer? Har du brug for hjælp til at håndtere udfordringer, relationer eller konflikter i forandringsprocessen? Har du brug for hjælp og inspiration til at få involveret dine ledere og medarbejdere og få sat organisationens viden og kompetencer i spil?

Det giver ikke meget mening at skyde penge og timer efter at udvikle en god strategi, hvis I ikke også bruger energi og ressourcer på at få strategien realiseret og forankret i organisationen.

God forandringsledelse handler om at skabe et ønskværdigt fremtidsbillede, sætte og vise retningen. Men det handler nok så meget om at skabe tryghed, mening, inspiration og motivation for at få et godt følgeskab og færre frustrationer og konflikter. Som leder kan du derfor kun realisere strategien sammen med medarbejderne.

Vi hjælper dig med at få gennemtænkt og arbejdet med de aspekter, som du som strategisk leder, forandringsleder eller forandringsagent skal forholde dig til for at få succes med jeres strategi og forandringer.

 

Afhængig af jeres ambitioner, udfordringer og muligheder hjælper vi jer med:

  • at planlægge og facilitere strategi- og forandringsprocesser tilpasset jeres organisation og situation.
  • at få involveret organisationen og andre væsentlige interessenter og ressourcepersoner i processen.
  • at få skabt mening i og følgeskab til strategien eller forandringen i organisationen hos ledere og medarbejdere.
  • at formulere og kommunikere et klart billede af, hvor I skal hen og hvorfor.
  • at jeres ledere, og forandringsagenter får et helhedsorienteret blik på strategiudvikling, strategirealisering og forandringsprocesser.
  • at få formuleret jeres hvorfor, mission, vision og/eller værdier.
  • at forstå og arbejde med de kognitive, psykologiske, kulturelle og sociale mekanismer, der er i spil. Disse kan nemlig sætte en stopper for samarbejdet, forandringen og strategirealiseringen, hvis de ikke håndteres på en konstruktiv måde.
  • at få skabt motivation og få udfoldet jeres lederes og medarbejderes potentiale som et element i forandringsprocessen og strategirealiseringen.
  • få oversat mission, vision, værdier og strategier til konkret adfærd og handlinger i praksis.