Coaching

Har du brug for individuelle coachingforløb for ledere eller nøglemedarbejdere? Eller for dig som privatperson?

Coaching af ledere og medarbejdere

Er du leder, eller er der ledere eller medarbejdere i din organisation, som har brug for et individuelt coachingforløb?

Nogle ting arbejdes der bedst med i grupper, andre ting arbejdes der bedst med individuelt. Vi gennemfører individuelle coachingforløb for ledere og medarbejdere. Coaching kan aftales som et selvstændigt forløb. I kan også inddrage individuelle coachingforløb som del af et større strategi- udviklings- eller forandringsforløb eller i forbindelse med lederudvikling eller teamudvikling.

Et individuelt coachingforløb starter med at få afdækket og aftalt, hvad fokuspersonen gerne vil have ud af forløbet. Det er muligt at aftale en enkelt coaching-session, men det giver langt større værdi at have et forløb med flere coaching-sessioner. Vi anbefaler derfor, at der aftales et forløb, hvor den coachede har mulighed for at reflektere og prøve ting af i praksis mellem sessionerne og arbejde videre med afsæt i sine erfaringer.

 

Coaching af private

Har du brug for coaching i forhold til formål eller retning i din karriere? Har du arbejds- eller karriererelaterede problemstillinger eller udfordringer, som du gerne vil coaches omkring?

Et coachingforløb har fokus på dig og din udvikling. Det starter med at få afdækket og aftalt, hvad du gerne vil have ud af forløbet. Det er muligt at aftale en enkelt coaching-session, men det giver meget mere værdi at have et forløb med flere coaching-sessioner. Vi anbefaler derfor, at du aftaler et forløb, hvor du har mulighed for at reflektere og prøve ting af i praksis mellem sessionerne og arbejde videre med afsæt i dine erfaringer.

 

Vores tilgang

Vi abonnerer ikke på en specifik coachingtilgang. Vi inddrager teorier og spørgeteknikker fra en række forskellige skoler og tilgange fra coachingens verden såvel som fra andre områder.

Når det er sagt, finder vi stor inspiration i systemisk-relationelle og narrative tilgange, såvel som kognitive og løsningsfokuserede tilgange. Men tilgangen bør altid tilpasses dine specifikke ambitioner, udfordringer og muligheder.