Coaching

Få tilpasset og effektfuld coaching af dig selv, dine ledere og medarbejdere eller dit team

Coaching af ledere og medarbejdere

Har du eller har ledere eller medarbejdere i din organisation brug for en coach?

Nogle ting arbejdes der bedst med i grupper, andre ting arbejdes der bedst med individuelt. Vi gennemfører individuelle coachingforløb for ledere og medarbejdere og coaching af grupper og teams. Coaching kan aftales som et selvstændigt forløb. I kan også inddrage individuel coaching som del af et større strategi-, udviklings- eller forandringsforløb eller i forbindelse med lederudvikling eller teamudvikling.

Et individuelt coachingforløb starter med at få afdækket og aftalt, hvad den coachede gerne vil have ud af forløbet. Det er muligt at aftale en enkelt coaching-session, men det giver langt større værdi at have et forløb med flere sessioner. Vi anbefaler derfor, at der aftales et forløb, hvor den coachede har mulighed for at reflektere og prøve ting af i praksis mellem sessionerne og arbejde videre med afsæt i sine erfaringer. Det resulterer i hurtigere læring og stærkere udvikling.

 

Online coaching – for større fleksibilitet

Du kan også få coaching online. Ved online coaching er det ligesom ved anden coaching vigtigt at få skabt et fokuseret, tillidsfuldt og fortroligt rum. Det giver dig mulighed for at arbejde med de ting, der er vigtige for dig, din udvikling og din præstation. Har du brug for en coach, men er du usikker på onlineformen, så kontakt os og hør mere om formen inden, du booker en tid. Du bliver coachet af ejer Annette Kjølby. Sammen skaber vi hurtigt et trygt rum i det digitale medie. Derefter minder online coaching om “almindelig” coaching. Inden du skal coaches, så find et sted, hvor du kan tale frit og uforstyrret, så får du mest ud af det.

 

Vores tilgang

I Kjølby Consulting & Coaching abonnerer vi ikke på en specifik tilgang. Vi inddrager teorier og spørgeteknikker fra en række forskellige skoler og tilgange fra coachingens verden såvel som fra andre områder.

Når det er sagt, finder vi stor inspiration i systemisk-relationelle og narrative tilgange, såvel som kognitive, filosofiske og løsningsfokuserede tilgange. Men tilgangen bliver altid tilpasset dig og dine specifikke ambitioner, udfordringer og muligheder.

 

Tider, booking og priser

Du aftaler tid ved at ringe direkte til din coach, Annette Kjølby, på 29417093 eller ved at udfylde kontaktformularen under kontakt. Priser for coaching af grupper og team aftales for den enkelte opgave.

 

Individuel coaching – priser og betaling for virksomheder og organisationer

45 minutter Kr. 900,00 + moms
60 minutter Kr. 1.150,00 + moms
90 minutter Kr. 1.700,00 + moms
*****
Klippekort / Forløb 5 x 45 minutter (du sparer 500 kr ekskl. moms) Kr. 4.000,00 + moms
Klippekort / Forløb 5 x 60 minutter (du sparer 750 kr ekskl. moms) Kr. 5.000,00 + moms
Klippekort/ Forløb 5 x 90 minutter (du sparer 900 kr ekskl. moms) Kr. 7.600,00 + moms

 

Vi vil gerne give dig det forløb, der giver dig det største udbytte. Derfor har du mulighed for at kombinere coachingsessioner af forskellig længde. Du har også mulighed for at købe 5 eller 10 klip til deling mellem flere i organisationen. Kontakt os for den ordning, der bedst understøtter din / jeres udvikling.

Betaling foregår pr faktura.

 

Individuel coaching – priser og betaling for privatpersoner

45 minutter Kr. 900,00 inkl. moms
60 minutter Kr. 1.150,00 inkl. moms
90 minutter Kr. 1.700,00 inkl. moms
****
Klippekort / Forløb 5 x 45 minutter (du sparer 500 kr) Kr. 4.000,00 inkl. moms
Klippekort / Forløb 5 x 60 minutter (du sparer 750 kr) Kr. 5.000,00 inkl. moms
Klippekort/ Forløb 5 x 90 minutter (du sparer 900 kr) Kr. 7.600,00 inkl. moms

 

Som privatperson betaler du for coaching inden sessionen. Betaling foregår via bankoverførsel til Kjølby Consulting & Coaching, reg. nr. 2520 kontonr. 4396927816.

 

Afbud

Hvis du bliver forhindret i at møde til en coachingaftale har du mulighed for at melde afbud frem til senest 48 timer før ved brug af kontaktskemaet under kontakt. Har du en tid mandag eller tirsdag, skal du melde afbud senest fredag. Ved afbud senere eller ved udeblivelse opkræves fuld pris.

 

Tavshedspligt og etik

Vores samtaler er selvfølgelig fortrolige. Jeg følger de etiske regler formuleret af ICF (International Coach Federation. Se desuden vores privatlivspolitik / GDPR politik.