Udfold potentialet

Udfold potentialet hos ledere og medarbejdere og skab motivation, engagement og udvikling

Får I foldet potentialet ud? Har I et overblik over jeres lederes og medarbejderes kompetencer, og hvad de brænder for? Ellers kan I vinde på at arbejde mere systematisk med at afdække jeres behov, kompetencer og præferencer. Ofte sidder organisationen på en guldgrube af viden og kompetencer, som ikke kommer nok i spil. I kan skabe motivation, engagement og udvikling ved at sende opgaven den vej, hvor den skaber mest energi. Den enes hadeopgave kan nemlig være den andens yndlingsopgave eller udviklingsmulighed.

Arbejdet med at få udfoldet potentialet kan foregå som selvstændig aktivitet eller som led i en forandrings- eller strategiproces. Vi trækker på en række forskellige tilgange fra især lærings- og motivationsteorien og HRM-værktøjskassen for at få sat jeres ledere og medarbejdere i spil og få udfoldet jeres potentiale. Udfoldelse af potentialet kan også oplagt koordineres med medarbejder- eller gruppe-/teamudviklingssamtaler. Hos jeres ledere og ledergrupper arbejder vi også med udviklingen af det personlige lederskab, hvor det oplagt kan kombineres med individuelle coaching forløb.