Annette Kjølby er ejer af Kjølby Consulting & Coaching. Annettes drivkraft er et ønske om at hjælpe virksomheder og organisationer til at gøre en positiv forskel i verden gennem deres produkter, ydelser eller aktiviteter. Hendes tilgang er baseret på en helhedsorienteret udvikling af forretning, organisation og mennesker. Med afsæt i vores værdier hjælper Annette jer med at få udviklet strategien, få den til at leve i organisationen gennem gode forandringsprocesser, få udfoldet potentialet, og få skabt bedre kommunikation og relationer. Hun bidrager til at udfordre og udvikle jeres mindset og vidensgrundlag, så I kan udvikle og gennemføre en bæredygtig omstilling og fremtidssikre forretningen og organisationen.

 

Annette deler også sin viden og ekspertise som foredragsholder og på lederuddannelser mm. Her underviser og vejleder hun i emner som bæredygtighed og bæredygtig forretningsforståelse, personligt lederskab, strategisk ledelse, forandringsledelse, ledelse af medarbejdere og faglig udvikling, coaching, samt kommunikation og organisation. Hun driver desuden et netværk for bæredygtig forretningsudvikling under Ringsted Erhvervsforum, hvor hun er facilitator og også holder oplæg om en række tematikker indenfor bæredygtig forretningsudvikling såsom cirkulær økonomi, verdensmål, impact analyse, EU krav, kommunikation uden greenwashing og impact gennem leverandørsamarbejde og indkøb. Annette bidrager desuden gerne med viden og kompetencer i bestyrelser og andre tillidshverv i virksomheder og institutioner, som bidrager til udviklingen hen mod et mere bæredygtigt samfund.

 

Med erfaring fra mange forskellige kulturer og brancher i både ind- og udland, i den offentlige og private sektor samt i organisationer af forskellig størrelse bringer Annette en bred vifte af perspektiver og muligheder til bordet. Hun har bl.a. erfaring fra ansættelser eller bestyrelsesposter og andre tillidshverv i SL fonden, forlaget Samfundslitteratur, Novo Nordisk, Andel A/S, Københavns Universitet, Nationalmuseet, DTU og Zealand, såvel som fra kommunal regi indenfor børne-og ungeområdet.

 

Annette er efteruddannet og kompetenceudviklet indenfor områder som bæredygtighed, forandringsledelse, projektledelse, innovationsledelse, iværksætteri, coaching og strategisk kommunikation mm. Hun har en baggrund som ph.d. i arkæologi, hvor hun bl.a. har interesseret sig for beslutningstagning, forhandling af identitet og samspillet mellem mennesker og ting. Bevidstheden om, at vores tanker og handlinger er vævet sammen med den kultur, det system og de relationer, vi både er en del af og medskabere af, er stadig et væsentligt fundament for hendes arbejde med udvikling af mere bæredygtige virksomheder, organisationer, ledelse og relationer. Dette er suppleret med en række forskellige tilgange, metoder og teorier erhvervet gennem efteruddannelse og selvstudier.

 

Med sin omfattende viden og undersøgende og nysgerrige tilgang til verden har Annette et stærkt afsæt for at forstå og udfordre handle- og tankemønstre med henblik på at skabe en bæredygtig forretning, løftning af kerneopgaven og få organisationen og dens medlemmer til at vokse og blomstre.

Få en indledende dialog om dine ambitioner, udfordringer og muligheder - ring på +45 2941 7093 eller udfyld kontaktformularen.