Samarbejde og relationer

Styrk kerneopgaven og forretningen med bedre samarbejde, kommunikation og relationer

Der kan være mange årsager til, at der er udfordringer med samarbejdet eller relationerne i ledergruppen, mellem ledere og medarbejdere eller medarbejderne imellem.  Handler det om uenigheder om opgavefordeling? Eller handler det om positionering, eller hvem der har ret til at gøre og / eller bestemme hvad? Handler det om forskellige værdier? Er der problemer med meningsskabelse, opgaveforståelse og accept? Er der mistillid? Eller bare misforståelser? Handler det om, at I ikke er bevidste om, hvad de andre laver og bidrager med? Har I været igennem forandringer, som har ændret på relationerne? Eller er det uklart, hvor I er på vej hen eller hvorfor? Måske har I bare en uheldig tone? Eller noget helt andet?

Samarbejde og relationer er en kompleks størrelse. Der er mange ting i spil, når I mødes, kommunikerer og handler i organisationen: I taler ud fra forskellige domæner, forestillinger, værdier, og drømme; I har travlt med at positionere jer og hinanden – nogle gange uden, at I er bevidste om det; der er ”forbudte” følelser som ambitioner, misundelse, skuffelse og skam;  der anvendes såkaldte ”ansigtsbevarende strategier” for at undgå, at I selv eller andre taber ansigt; ofte holdes der møder uden klar rammesætning og uden, at der er et fælles billede af, hvad man gik fra mødet med.

Ved at blive opmærksomme på sådanne faktorer og på jeres indflydelsessfærer og handlemuligheder, kan I bedre observere kommunikationen og styrke relationerne og samarbejdet.

 

Tilgang

Vi vil altid vurdere, hvad der er behov for i den enkelte situation. Vi arbejder med seminarer eller undervisningsforløb for ledere eller medarbejdere, individuel coaching, team coaching, reflekterende teams, observation og meget mere. Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at det i nogle tilfælde kan være følsomme situationer.

Vores arbejde med jer tager afsæt i, at relationer skabes og vedligeholdes gennem tanker, handlinger og kommunikation. Vi trækker på en række forskellige tilgange herunder systemisk/relationel og narrativ tilgang, social kapital, Barnett Pearce og Vernon Cronens CMM-teori, Goffmans faceworking teori og hjerneforskning.