Privatlivspolitik for Kjølby Consulting & Coaching

Kjølby Consulting & Coaching behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der beskriver, hvordan vi indsamler og anvender dine persondata. Vi sikrer, at dine persondata og personfølsomme data behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du har spørgsmål til vores databehandling eller vil gøre brug af dine rettigheder, som er beskrevet nedenfor, er du velkommen til at kontakte dataansvarlig, Annette Kjølby, via kontaktformularen på kontaktsiden.

Anvendelse og opbevaring af indsamlede data

Vi indsamler og opbevarer kun persondata til bestemte formål.

Disse data omfatter:

 • Almindelige persondata (fx grundlæggende kontaktoplysninger som navn, mailadresse, telefonnummer, adresse og faktureringsadresse; relevante beskæftigelsesoplysninger som arbejdssted, stilling/funktion; hvilket nyhedsbrev du tilmelder dig; finansielle oplysning såsom kreditkorts- eller kontooplysninger ifbm. fakturering)
 • Personfølsomme data (materiale og noter i en kunderelation kan indeholde informationer om eksempelvis stress eller lign., som er væsentlige for opgaveløsningen)

Formålene med indsamling af oplysninger er:

 • Administration af kunder, samarbejdspartnere og leverandører
 • Kommunikation i forbindelse med henvendelser og løbende kontakt.
 • Udarbejdelse af tilbud, indgåelse og overholdelse af kontrakt eller samarbejdsaftale og opgaveløsning for vores kunder.
 • Din mulighed for at modtage tilvalgte nyhedsbreve og virksomhedsinternt markedsføringsmateriale inkl. evt. konkurrencer
 • Optimering af hjemmeside og digitale løsninger.

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata

Når vi indsamler og behandler personlige oplysninger, sikrer vi os, at databehandlingen foregår på sikker og lovlig vis. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Dine data behandles af en eller flere af følgende årsager:

 • for at administrere din relation til os (registrering af dine kontaktinformationer til brug for fakturering eller afregning og til løbende kommunikation og samarbejde, samt evt. registrering af branche, virksomhed, stilling, mm)
 • Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde eller indgå en kontrakt og for at kunne løfte opgaverne i forbindelse med aftalt konsulentydelse, coachingforløb, undervisning, foredrag mm (oplysninger, data, noter, procespapirer, opgaver, opbevaring af dine oplysninger)
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde lovgivningen
 • Behandlingen er nødvendig for at du har mulighed for at modtage udvalgte nyhedsbreve og andet tilvalgt virksomhedsinternt markedsføringsmateriale inkl. evt. konkurrencer]
 • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en anden legitim interesse end de ovenfor nævnte.
 • Der er givet samtykke til behandlingen.
 • Hjemmeside https://www.kjoelby.dk er lavet med WordPress one click og hosted af one.com. Vi indsamler ikke informationer fra besøgende på vores hjemmeside, kun den information du sender os i form af en besked via kontaktinfo, eller hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev.  

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer dine personoplysninger utilgængeligt for uvedkommende og kun i det tidsrum, der er tilladt eller krævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med opbevaring.

Vi har fokus på din sikkerhed

Som dataansvarlig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. For at beskytte dine persondata bedst muligt vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine rettigheder negativt. Vi har truffet foranstaltninger for at forebygge, at dine oplysninger bliver fejlagtigt slettet, offentliggjort, ændret eller tabt, misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab eller på anden vis behandles i strid med lovgivningen. Disse foranstaltninger indebærer en række interne regler og procedurer for behandling af fortrolige og personfølsomme data. Vi tager løbende backup af vores datasæt, og beskytter dine personfølsomme data med kryptering. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Videregivelse af oplysninger

De personoplysninger Kjølby Consulting & Coaching indsamler og behandler, vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart uden dit samtykke. Kjølby Consulting & Coaching kan dog videregive persondata til tredjepart (eksempelvis vores samarbejdspartnere, bogfører/revisor og databehandlere), der udfører arbejde på vores vegne. Disse samarbejdspartnere kan kun få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services eller løfte de konsulentopgaver, som de er med til at løfte sammen med os. De behandler udelukkende oplysningerne på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.  

Kjølby Consulting & Coaching kan indsamle og videregive statistiske oplysninger om din brug af vores tjenester med henblik på forbedring og videreudvikling af vores hjemmeside eller andre tjenester. Disse oplysninger behandles udelukkende i anonymiseret form.

Vi kan desuden videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data for at overholde en retslig forpligtelse.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata og hvem, der modtager data om dig, hvis vi videregiver data.  Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 
 • Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes, så retter vi oplysningerne hurtigst muligt.
 • Du har ret til at få dine personoplysninger slettet, hvis de ikke længere er nødvendige, du trækker et samtykke tilbage eller gør indsigelse mod behandlingen.
 • Du har ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset, hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler for dig, er ukorrekte, behandlingen er ulovlig, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen.
 • Hvis du har givet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.Hvis du henvender dig med en anmodning om at få indblik i, få rettet, slettet eller begrænset behandlingen af dine persondata, undersøger vi, om det er muligt og betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.
 • Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden service- eller tjenesteudbyder (såkaldt dataportabilitet).
 • Du har ret til at klage over vores behandling af dine data ved at rette henvendelse til Datatilsynet, som du kan se mere om på www.datatilsynet.dk.

Version

Kjølby Consulting & Coaching forbeholder sig retten til at opdatere og ændre vores persondatapolitik. Den til enhver tid gældende persondatapolitik kan findes på denne side.

Denne privatlivspolitik er senest ændret og godkendt d. 6. marts 2020.