Foredrag og undervisning

Få inspiration, skab refleksion og find motivation gennem et foredrag eller et læringsforløb

Annette Kjølby, cand.mag., ph.d., er erfaren foredragsholder, underviser og facilitator. Hun lægger en ære i at få koblet teori og forskning til praksis og gjort stoffet relevant for jer.

Foredragene kan tilpasses jeres behov og kan stå alene eller indgå i et seminar eller forløb. De fleste kan målrettes enten ledere eller medarbejdere.

Et tema skal vælges med omhu. Et foredrag om ”mindset og muligheder” for alle medarbejdere er måske ikke det rette, hvis I lige har meldt fyringer ud. Derfor vil vi altid gerne tage en dialog med dig om, hvorvidt et foredrag er den rette løsning, og hvilket tema, der er det rette. Følgende er blot eksempler på temaer.

 

Eksempler på temaer (uddybes nedenfor)

  • Forandringsmestring
  • Hvorfor gør de ikke, som jeg siger?
  • Mindset og muligheder
  • Relationer i spil – konstruktiv kommunikation og interaktion
  • Sådan demotiverer du en motiveret medarbejder

 

Forandringsmestring

Hvordan reagerer vi som mennesker på forandringer, som vi ikke selv har ønsket? Hvordan kan I hver især og sammen arbejde konstruktivt med den viden? Her får I forståelse for de mekanismer, der er i spil i forandringsprocesser, og hvordan I kan bruge det til at få det bedste ud af forandringssituationen. Foredraget inddrager viden fra hjerneforskning, motivationsforskning, læringsteori og meget mere. (for ledere eller medarbejdere)

 

Hvorfor gør de ikke, som jeg siger?

Her får I som ledere forståelse for, hvilke mekanismer, der er i spil i forandringsprocesser: hvad sker der i hjernen? hvilke psykologiske mekanismer er i spil? hvordan kan I arbejde med jeres forholdemåde? hvilke tilgange kan I bruge til at anerkende og møde medarbejderne, hvor de er, så forandringerne ikke skaber unødig frustration, mistrivsel og ineffektivitet? Foredraget inddrager viden fra hjerneforskning, motivationsforskning, læringsteori og meget mere. (for ledere)

 

Mindset og muligheder

Vores tanker og kommunikation påvirker vores muligheder. Er I bevidste om, hvad der er vilkår, og hvad I har indflydelse på? Er I bevidste om, hvad I vælger at lade fylde og få opmærksomhed? Er I bevidste om jeres forforståelser, fordomme og dominerende historier? Er I opmærksomme på, hvordan I selv bringer energi ind i rummet – eller det modsatte? Spørger I, hvad skal der til for …? Ved at blive bevidste om jeres tanke- og kommunikationsmønstre kan I arbejde opmærksomt og bevidst på at ændre dem, hvor de er uhensigtsmæssige. Foredraget trækker på teknikker fra en række forskellige tilgange inkl. narrativ tilgang, systemisk tilgang, positiv psykologi og mindfulness. (for ledere og / eller medarbejdere)

 

Relationer i spil – konstruktiv kommunikation og interaktion

Hvad er egentlig i spil, når I kommunikerer med hinanden i organisationen? I kommunikation i organisationer vil der typisk være mange ting på spil på en gang: I taler ud fra forskellige domæner, forestillinger, værdier, og drømme; I har travlt med at positionere jer og hinanden – nogle gange uden, at I er bevidste om det; der er ”forbudte” følelser som ambitioner, misundelse, skuffelse og skam;  der anvendes såkaldte ”ansigtsbevarende strategier” for at undgå at I selv eller andre taber ansigt; ofte holdes der møder uden klar rammesætning og uden at der er et fælles billede af, hvad man gik fra mødet med. Ved at blive opmærksomme på disse faktorer kan I bedre observere kommunikationen og kommunikere konstruktivt. Foredraget tager afsæt i, at relationer skabes og vedligeholdes gennem tanker, handlinger og kommunikation. Der trækkes på en række forskellige tilgange såsom systemisk og narrativ tilgang, social kapital, Barnett Pearce og Vernon Cronens CMM-teori og Goffmans faceworking teori.

 

Sådan demotiverer du en motiveret medarbejder

Foredraget handler selvfølgelig især om, hvordan du inspirerer og fastholder medarbejdernes motivation, men også om det, der kan modarbejde motivationen. Foredraget inddrager viden fra hjerneforskning, motivationsforskning, læringsteori og meget mere. (for ledere)