Bæredygtig forretningsudvikling

Hvordan kan I styrke forretningen gennem bæredygtig forretningsudvikling?

Hvordan kan I udvikle jeres forretning og organisation i en mere bæredygtig retning? Hvordan kan I skabe forretningsmuligheder med afsæt i FN’s verdensmål (SDG’erne), bæredygtighed og cirkulær økonomi? Hvad er udfordringerne, forretningsmulighederne og samarbejdsmulighederne? Og hvordan kan I bruge den bæredygtige omstilling til at skabe et stærkere brand overfor jeres kunder, medarbejdere og omverdenen?

Det står efterhånden klart for de fleste, at vi ikke kan blive ved med at fortsætte, som vi hidtil har gjort. Private virksomheder og offentlige organisationer må tage ansvar og gå forrest i udviklingen af mere bæredygtige forretningsmodeller, produkter og ydelser og mere bæredygtige organisationer.

Der er også god forretning i at foretage en rettidig bæredygtig omstilling – både for at bevare og styrke konkurrenceevnen og for at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Ikke mindst de yngre generationer forventer en arbejdsplads med mening og værdi.

Vi hjælper jer med at tænke bæredygtighed ind i forretningen og organisationen. Vi gør arbejdet konkret i forhold til netop jeres virksomhed eller organisation og ser på jeres impact, muligheder og udfordringer. Vi tager afsæt i, hvor I allerede er i arbejdet med den bæredygtige omstilling. Måske er I allerede i gang med at arbejde med social og miljømæssig ansvarlighed (CSR) og vil gerne et skridt videre. Eller måske er det nyt for jer at tænke og arbejde i disse baner.    

Afhængig af jeres behov hjælper vi jer med:

  • at afdække, hvad verdensmålene betyder for jeres forretning eller opgaveløsning, hvilke mål der spiller sammen med jeres mission, vision og praksis, og hvordan I helt konkret kan arbejde med dem: hvor har I negativ og positiv indvirkning? Hvor kan I gøre den største forskel? Hvordan kan I arbejde med at minimere jeres negative aftryk og udfolde de potentialer, der ligger i den bæredygtige omstilling og i verdensmålene? Hvilke verdensmål er relevante for jeres virksomhed? Hvad er de lavt- og højthængende frugter?
  • at identificere og ideudvikle, hvilke forretningsmuligheder der er for jer nu og på sigt
  • at udvikle en strategi for jeres arbejde med at indarbejde dette i forretningen
  • at arbejde med mindset, kultur og adfærdsændring i forbindelse med den bæredygtige omstilling
  • at konkretisere, hvordan I kan indarbejde jeres arbejde med bæredygtighed og verdensmålene som en del af virksomhedens kernefortælling og identitet
  • at bruge det til at styrke jeres brand og nå kunder og andre interessenter

Efter behov inddrager vi andre specialister indenfor området, så vi finder den mest frugtbare løsning for netop jeres virksomhed eller organisation.