Kjølby Consulting & Coaching

Kjølby Consulting & Coaching ejes og drives af Annette Kjølby. Vi inddrager desuden udvalgte konsulenter og samarbejdspartnere i det omfang, der er behov for det, for bedst at løse opgaven for vores kunder.

Vores hvorfor og vores mission

Vores drivkraft er et ønske om at skabe en positiv forskel i verden gennem helhedsorienteret udvikling af forretning, organisation og mennesker.

Vi tror på, at godt og ansvarsbevidst lederskab gør en forskel. Derfor støtter vi ledere i at skabe og gennemføre strategi- og forandringsprocesser, som medtænker og involverer både:

 • det forretningsmæssige
 • det menneskelige
 • det bæredygtige

Vi tror desuden på, at vi alle medskaber og samskaber verden gennem vores tanker og handlinger, herunder måden vi kommunikerer på. Derfor hjælper vi bl.a. ledere og medarbejdere med at blive bevidste om deres tanker, handlinger og kommunikation. Det bidrager til at styrke relationerne, forretningen og løsningen af kerneopgaven og til at få udviklet og realiseret jeres vision, mission og strategi og skabt de ønskede forandringer.

Vores værdier

  • Dialog – Vi går i dialog med jer om jeres ambitioner, udfordringer og muligheder. Med det afsæt udvikler vi de løsninger og de processer, som passer specifikt til jer og jeres organisation.
  • Potentiale -Vi ser efter og arbejder for at udfolde potentialet hos de mennesker og organisationer, vi arbejder sammen med. Det indebærer at være nysgerrige og se efter muligheder, gode intentioner, og hvor og hvordan den enkelte bedst kommer i spil og får mulighed for at folde vingerne ud.
  • Værdi – Det er vores ambition at gøre en positiv forskel i verden. Derfor arbejder vi både for at skabe værdi for vores kunder i form af bedre bundlinje og bedre opgaveløsning, men også for at vores kunder lykkes med at skabe værdi i verden. Det gælder, hvad enten I arbejder med at gøre jeres organisation mere grøn og bæredygtig, arbejder for at realisere FNs verdensmål gennem produkter, løsninger og services, underholder, forsker eller formidler viden, uddanner og danner børn og unge, eller hvad der nu er netop jeres positive mission og vision.
  • Bæredygtighed – Vi har alle ansvar for verden. Derfor vil vi arbejde for bæredygtige løsninger, hvor vi har mulighed for det. Vi bidrager til at styrke vores kunders bevidsthed og viden om, hvilke positive og negative indvirkninger jeres aktiviteter, handlinger, valg og fravalg har på verden. Og vi klæder jer på til at skabe bæredygtige valg, forretningsmuligheder og løsninger. Internt betyder det også, at vi er opmærksomme på, hvilken indvirkning vi selv har på verden.

Ydelser

Få en indledende dialog om dine ambitioner, udfordringer og muligheder - Ring på +45 2941 7093 eller udfyld kontaktformularen.