Friske øjne

Få et eksternt blik på jeres retning, organisation, ledelse, kommunikation eller relationer

Vi aftaler, hvad I har brug for at få feedback på. Og så vælger vi den metode, der passer sig bedst til at belyse det. Vi benytter bl.a. observation og shadowing, men inddrager også individuelle eller gruppeinterviews samt andre metoder, hvor det giver værdi.

Tilgangen vil typisk blive brugt i forbindelse med fx et strategi- eller forandringsforløb eller ledelses- eller teamudvikling. Det er dog også muligt at aftale en selvstændig spejling.